Tekutá rezonancia / Fluid resonance – Continuum movement®in Zilina Slovakia

Facebook Event Link

Počas workshopu budeme skúmať mocný potenciál spojenia dychu, hlasu a pohybu. Prepojíme se s tekutou inteligenciou nášho organizmu, s fluidným systémom. Budeme rozvíjať našu vnímavosť a citlivosť na veľmi jemnej energetickej úrovni vo vzťahu k našim vnútorným orgánom, žľazám a energetickým vírom – čakrám.

70% ľudského tela pozostáva z vody. Tekutina preteká bunkami, tkanivami, fasciami, krvným a lymfatickým systémom
Vedci začínajú objavovať, že tekutosť – fluidita hrá kľúčovú rolu pri udržaní nášho tela v plnom zdraví.
Výskumy potvrdzujú, že tekutiny v tele vedú nielen fyziologické, ale aj elektrické a elektromagnetické signály, vďaka ktorým má pozitívne účinky na organizmus napr. Akupunktúra.

Continuum movement je experimentálna práca s telom. Založila ho Emilie Conrad (1934 – 2014). Základom jej práce je prepojenie dychu, zvuku a pohybu, ktoré vedie k oživeniu samoliečivých procesov v našom tele ako aj psychike.
Continuum ponúka priestor k plnému spontánnemu sebavyjadreniu. Prepája nás (až trošku šamanským spôsobom) s ďalšími formami života na planéte Zemi, s ktorými máme veľmi veľa spoločného. Continuum je cestou do neznáma smerujúcou k objaveniu hlbšieho JA a mystéria života.

Sylvain Meret je priamym žiakom Emilie Conrad a certifikovaným učiteľom Continuum Movement s dlhoročnou osobnou ako aj lektorskou praxou. Profesionálne sa venuje tancu a tanečnej terapii (MA Rotterdam). Od roku 1998 aktívne vystupuje, tvorí choreografiu tanečných vystúpení a učí súčasný a experimentálny tanec. Spolupracuje s umelcami z Európy a Ázie.

Viac informácií nájdete na jeho stránkach:
www.co-creative-awareness.org / www.sylvainmeret.com

Dátum a čas workshopu
Piatok: 18:00 – 21:00 hod.
Sobota: 10:00 – 17:00 hod.

Cena: 80 EUR
Registrácia:
https://calendiari.com/event/GfGmO5uNAU

ENGLISH VERSION:

** Fluid resonance, a bridge between physiology and energy

In This Continuum movement® workshop, you will discover the powerful connection between breath, sound and movement as means to contact the fluid intelligence in our body, also called the fluid system. We are composed of 70 % water flowing through our cells, connective tissues, fascia, blood vessels, Lymph, eccetera… Scientists are starting to discover that the fluid system plays a major role in maintaining the body in good health. They are studying the implication of the fluid molecules in conducting physiological, electrical, and electromagnetic signals in acupuncture for instance.

During this workshop, we will explore through breaths, sounds and movement our perceptions of sensations and subtle energies in relationship to organs, glands and energy vortexes (chakras).
Continuum is a movement practice founded by somatic pioneer Emilie Conrad (1934-2014), a proposition to explore the powerful connection between breath, sound and movement and their effects on our body and mind. Continuum is an inquiry of what it means to be a human being in its full expression and in connection with our living environment. It is a path into the unknown aiming to the discovery of self and the mystery of life.

Date:
Friday: 18:00 – 21:00 pm
Saturday: 10:00 – 17:00 pm

Price: 80 EUR
Registration:
https://calendiari.com/event/GfGmO5uNAU

The workshop is guided by Sylvain Meret, certified Continuum Movement® teacher and Continuum Wellspring practitioner.
Born in France, Sylvain has an eclectic curriculum in Visual Arts (BA), Contemporary Dance (p.a.r.t.s.) and Dance Therapy (MA, Rotterdam). Since 1998, Sylvain has been active as a performer, choreographer and teacher, working in a range of contemporary and experimental styles, collaborating with many different artists in Europe and Asia. Along side his dance carrier, he was drawn to enter the inner realms of “the bodies” and to explore the creative and spiritual potential that lies within us.

More info: www.co-creative-awareness.org / www.sylvainmeret.com